PRIVACY

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Memoriesinside – Yolanda Stil

Deze privacyverklaring geldt als u de website Memoriesinside.nl bezoekt, klant wordt of contact met mij hebt. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met mij op via info@saarwerkt.nl.

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u af en toe op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met uw gegevens.

Artikel 1 Zorgvuldig gebruik

Ik bewaar en gebruik uw gegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen:

a. Contact en uitvoeren van mijn dienstverlening

Ik gebruik uw gegevens om contact met u te onderhouden. Ook gebruik ik deze om facturen te sturen, en voor mijn boekhouding.

Persoonsgegevens maak ik niet openbaar en verstrek ik niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor ik diensten afneem van derden.

b. Voldoen aan de wet of een verzoek van de rechter

Het kan zijn dat ik uw gegevens moet delen om te voldoen aan de wet of een verzoek van de rechter.

Artikel 2 Bewaren

Uw gegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ik ze heb verzameld.

Als u klant bij mij wordt, bewaar ik uw gegevens zolang u klant bij mij bent. Om te voldoen aan de wet bewaar ik gegevens voor mijn administratie die ook uw persoonsgegevens kunnen bevatten voor een periode van 7 jaar.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als u wilt, kunt u een overzicht krijgen van de gegevens die ik van u verwerk. Ook kunt u aan mij vragen of ik uw gegevens aanpas of verwijder. Stuur in dat geval een e-mail naar info@saarwerkt.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik controleer wel altijd of het verzoek van u afkomstig is.

Privacyverklaring oktober 2018  – versie 0.1